Privacybeleid (AVG)

Privacybeleid BB Training

Met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens gaat u een relatie met BB Training aan, waarbij wij uw privacy respecteren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In overeenstemming met deze wet worden hieronder de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens beschreven, aangegeven wie de gegevens verwerkt met welk systeem en hoe het beveiligd wordt.

Indien het persoonsgegevens betreft van personen jonger dan 16 jaar, dan is de ouder/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en dient deze toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens kunnen voor zover van toepassing op uw situatie voor de volgende doeleinden gebruikt:

– Het behandelen van inschrijvingen, het innen van inschrijfgeld/contributies;
– het bijhouden van competentielijsten en planning van herhalingslessen;

– het voorzien van informatie over geplande lessen;

– het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens en/of een relatienummer vermeld staan;
– het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen en/of producten waarvan BB Training meent dat het van belang is en kan bijdragen aan kennis over Eerste Hulp.

De verwerker van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Binnen BB Training worden uw persoonsgegevens verwerkt door de eigenaar. Uw gegevens worden nooit aan derden gegeven met de wettelijke uitzondering wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd voor het afgeven van de gegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens
BB Training doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor zijn de technische, organisatorische en contractuele beveiligingsmaatregelen genomen die op dit moment logisch zijn.

Wijzigingen, verwijdering en Recht van verzet
BB Training deelt geen gegevens met derden. In het geval van een examenaanvraag of hercerticering van het EHBO diploma kunnen wel persoonsgegevens gedeeld worden met bijvoorbeeld Het Oranje Kruis en het Rode Kruis, omdat dit certificerende instellingen hiervoor zijn. Kijk op https://www.hetoranjekruis.nl/ of op https://www.rodekruis.nl/ehbo/ hoe zij omgaan met uw privacy.

BB Training hanteert geen online registratiesysteem. Wanneer u via BB Training een Rode Kruis training (gaat) volgen, dan ontvangt u per e-mail de toegangscodes tot hun online registratiesysteem waarin u zelf uw gegevens kunt wijzigen.

U heeft het recht van verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden die geen betrekking hebben op de diploma’s en/of (deel)certificaten.

U kunt zich richten tot de eigenaar via info@bbtraining.nl.

Bewaartermijn
BB Training bewaart uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven geformuleerd en niet langer dan 10 jaar, tenzij u zelf vraagt om verwijdering van de gegevens.

 

Vragen? U kunt met uw vragen over dit Privacy beleid terecht bij info@bbtraining.nl.

 

Disclaimer

BB Training houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen te vinden zijn op de site www.bbtraining.nl.
Soest, 23 mei 2018