Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht op alle door BB Training georganiseerde activiteiten. BB Training houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en alle tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben betrekking op alle eerder tot stand gekomen overeenkomsten.

De opdrachtgever of cursist gaat akkoord met en is op de hoogte van deze algemene voorwaarden zodra hij/zij zich schriftelijk aanmeldt en de factuur betaalt.

Nadat het inschrijfformulier of bestelformulier ontvangen is ontvangt de cursist / klant binnen 1 week een bevestiging en een factuur. De betaling van deze factuur dient voldaan te zijn binnen de gestelde betalingstermijn en voor de cursusdatum.

Indien een cursus/workshop wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen of door vele afmeldingen geannuleerd of opgeschort moet worden, is BB Training in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten c.q. de werkgever, vraagouders of familieleden van de cursist en/of daaruit voorvloeiende gevolgen.

BB Training is niet aansprakelijk voor het niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen cq betalingen. De cursist draagt zelf verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling.

BB Training is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgever of vraagouders mochten lijden door of tijdens deelname aan de cursus. Ook is BB Training niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan of van goederen van de cursist of andere cursisten.

Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen/workshops.

BB Training behandelt de persoonlijke gegevens van cursisten zorgvuldig en vertrouwelijk en geeft deze, niet door aan derden, anders dan administratieve meldingen bij bijvoorbeeld Het Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het NIBHV, de NRR.

Een cursist moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn alle ehbo- en reanimatie- handelingen uit te voeren en de Nederlandse taal voldoende beheersen.

 

Bij annulering

Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt 50 % van het cursusbedrag teruggestort.

Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt 25% van het cursusbedrag teruggestort.

Indien een annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop plaatsvindt, zal een mogelijke betalingsregeling in overleg plaatsvinden.

Het wegblijven van een cursus zonder bericht wordt niet aangemerkt als een afzegging en geeft geen recht op het kiezen van een nieuwe cursusdatum en geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusbedrag.

Wordt de cursusdatum door BB Training geannuleerd, dan wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe datum gepland.

 

Vaststelling

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 29 maart 2015 en zijn per direct van kracht en overheersen alle eerder afgegeven algemene voorwaarden van BB Training